پرش به محتوا

زیر سیستم عمومی

general

امکانات زیر سیستم عمومی

 

امکان تعریف کاربران:
تعریف کاربران با مشخصات شخصی و سازمانی مورد نیاز تکمیل و همچنین تصویر شخص و امضای الکترونیک اضافه میشود. اطلاعات ورود و خروج و همچنین موارد امنیتی هر کاربر نیز قابل مشاهده می باشد.

کاربران متصل:

مشخصات کامل پرسنل متصل شده به سامانه مانند: ( زمان ورود، پردازش و…) قابل مشاهده می باشد.

جدول مشاغل:

ایجاد، ویرایش و مشاهده عناوین شغلی در سیستم.

بخش های شغلی:

مشخصات حوزه های اطلاعاتی اعم از عنوان حوزه مرجع، کد حوزه، عنوان شرکت، عنوان حوزه و… قابل درج و ویرایش می باشد.

دسترسی درختی:
کلیه فرم های نرم افزار EMS به همراه دسترسی های درج، حذف، ویرایش و مشاهده برای هر کاربر قابل تنظیم می باشد. امکان کپی دسترسی سایر کاربران نیز در این فرم انجام میشود.
تعریف پست های سازمانی:
امکان تعریف ساختار درختی پست های سازمانی صورت میگیرد. همچنین در این زیرسیستم سوابق پست های پرسنل نیز نگهداری می شوند.
تعریف حوزه های اطلاعاتی:
امکان تعریف ساختار درختی حوزه های اطلاعاتی یا همان واحد های مالی شرکت در این قسمت موجود می باشد.
تعریف شرکت های پایه:
در صورتی که ساختار درختی شرکت های زیر مجموعه یا رده های بالاتر مشخص باشد در این قسمت قابل تعریف هستند.
رویداد های کاربران:
در این نرم افزار امکان تعریف رویداد های بی شمار برای کاربران وجود دارد که از این رویداد ها می توان در تقویم کاری پرسنل استفاده نمود. همچنین پست های مافوق امکان تعریف رویداد های مختلف برای پرسنل زیر مجموعه خود دارند. این رویداد ها در صورتی که برایشان تنظیم یادآوری مشخص شده باشد امکان ارسال پیام کوتاه نیز دارند.

رده های سازمانی:

رده های سازمانی در ابن بخش قابل مشاهده و ویرایش می باشد.
تعریف امتیاز ها:
امکان تعریف امتیاز ها (عملکرد، رفتاری، بهره وری و …) وجود دارد که این امتیز ها وابسته به اطلاعات ورودی هر امتیاز می باشد و امکان مشاهده امتیاز فردی، مدیریتی، حوزه اطلاعاتی و کل شرکت در میز کار پرسنل وجود دارد.
تعریف رده های سازمانی:
رده های سازمانی یا همان سطوح مدیریتی در این بخش تعریف میشوند
مدیریت پیام های ارسال شده:
امکان بررسی و گزارش گیری از پیام های هشدار، یادآوری و عملکرد ارسال شده توسط سیستم به کاربران وجود دارد.

اسکن امضا پرسنل:

در این بخش میتوان امضای پرسنل را به صورت دستی ذخیره و نگه داری کرد.

منوهای سیستم:

این بخش شامل تمامی منوهای موجود در سامانه می باشد که اطلاعات آن قابل مشاهده و ویرایش می باشد.
جداول و دیدگاه ها و توابع سیستم:
لیست کلیه جداول و دیدگاه ها برای فرمول نویسی در داخل باکس های فرمول وجود دارد همچنین لیست توابع سیستم بهمراه راهنمای فارسی آنها در این بخش وجود دارد.
ثوابت سیستم عمومی:
تنظیمات مربوط به ورود به سیستم و همچنین ارسال پیام کوتاه در این بخش قراردارد.
کارتابل سیستم:
امکان بررسی کلیه ارجاعات به هر پرسنل در این قسمت وجود دارد. این کارتابل بسته به نوع فعالیت پرسنل امکان ایجاد ردیف های عملیاتی می باشد.

تقویم کاری:
این تقویم به صورت کاملا بصری کلیه ارجاعات پرسنل را مدیریت میکند همچنین امکان اضافه نمودن رویداد های کاربران و پست های زیر مجموعه در این قسمت قراردارد.
میز کار:
امکان نمایش شاخص ها و برنامه های عملیاتی منتخب کاربر همچنین نمایش انواع امتیازات مربوط به کاربر و کارتابل کاربر در ابن قسمت می باشد.
جستجوی منو:
امکان فراخوانی در هر قسمت از سیستم و جستجوی دقیق منو های نرم افزار از قابلیت این بخش می باشد.

سوابق پست های کاربران: در این بخش شاهد اطلاعات پست سازمانی پرسنل می باشیمکه این اطلاعات به صورت تاریخ شروع تا تاریخ پایان سوابق شغلی را نمایش می دهد.