پرش به محتوا

زیر سیستم شاخص

indicator

امکانات زیر سیستم شاخص

 

 
⇐ تعریف فرآیند ها و گروه های فرآیند ها و استراتژی:
در این بخش امکان تعریف متعدد فرآیند های سیستم به همراه گروه بندی خاص خودشان صورت میگیرد که در تعریف شاخص ها مورد استفاده قرار میگیرند.
⇐ دوره های زمانی اجرا شاخص:
این مورد به ما امکان تعریف انواع زمانبندی اجرا شاخص را میدهد که می توان برای تعریف هر شاخص از تعداد نامحدود آنها استفاده نمود.
⇐ الگوریتم های پیش بینی:
با توجه به پیشرفت علم در زمینه تحلیل داده های آماری، چند نوع از الگوریتم های پیش بینی در سیستم قرار دارد که با توجه به نوع شاخص می توان پیش بینی داده های عملکرد آن را انجام داد.
⇐ تعریف شاخص ها توسط شرکت مانا:
تعریف شاخص ها با ساختار درختی با مشخصات متعدد مثل نوع شاخص (KPI,RI,KRI,PI)، نحوه استخراج داده ها (سیستمی و دستی)، تنظیمات نمایش گیج شاخص و اطلاعات تکمیلی در این قسمت انجام می شود. مسئولین شاخص ها پس از مشخص شدن امکان درج اهداف شاخص و همچنین عملکرد آنرا خواهند داشت. اطلاعات دیگر اعم از اهداف عددی شاخص، مقادیر عملکرد و لیست مسئولین شاخص در این بخش قرار می گیرد. فرآیند های مربوط به هر شاخص ثبت و قابل بررسی و گزارش گیری می باشد.
⇐ پست های مجاز هر شاخص:
این امکان برای ما فراهم میباشد که پست های مجاز مشاهده هر شاخص را تعیین کنیم. توجه داشته باشید که این مورد علاوه بر امکان مشاهده شاخص ها توسط مجریان و ناظران می باشد.
پایگاه دانش:
تمامی تجارب صورت گرفته توسط پرسنل استفاده کننده از این نرم افزار، چه تجارب مثبت و چه منفی در بهبود عملکرد شاخص در بانکی ذخیره میشود که می تواند کمک حائز اهمیتی برای پرسنل انتقالی به پست خاص باشد. توجه داشته باشید این تجارب در صورت نیاز می توانند با دیگر شرکت های هم رده استفاده کننده به اشتراک گذاشته شود.
⇐ تعریف شاخص های کاربر:
این مورد امکان تعریف نامحدود شاخص با ساختار درختی را به کاربران میدهد و از کلیه آیتم های تعریفی شاخص های شرکت می توانند استفاده کنند و همچنین امکان درج عملکرد شاخص توسط کاربر در جدول مربوط به خودش در سیستم امکان مانیتورینگ شاخص را فراهم میکند. از جمله امکانات این بخش اختصاص لینک گزارش به شاخص مورد نظر می باشد که می تواند در نرم افزار دیگر اجرا شود.

لیست شاخص: تمامی مشخصات شاخص ها به صورت جدولی و گروهی در این بخش قابل مشاهده و گزارش گیری می باشد.

پیش بینی عملکرد شاخص