پرش به محتوا

زیر سیستم جلسات

session

امکانات زیر سیستم جلسات

⇐ تکمیل جداول مرتبط با جلسات:

در این بخش، قسمت های مانند زمان های برگزاری، انواع حضور در جلسه، انواع نظام نامه ها، وضعیت جلسات، مکان های برگزاری جلسات، ساعات آزاد مکان های برگزاری، وضعیت بند های صورتجلسه و انواع جلسه تعریف می گردد.

⇐ اطلاعات شرکت و اشخاص:

امکان تعریف شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این برنامه تراکنش اطلاعاتی دارند، در این بخش وجود دارد.

⇐ امکان تعریف مشخصات مکان جلسه:

که این امکان به صورت دقیق مشخصات مکان های برگزاری جلسه بهمراه ساعات آزاد برای استفاده و امکانات آن محل را ذخیره و با تنظیمات صورت گرفته می تواند عملیات اطلاع رسانی برای برگزاری جلسه را انجام دهد.

⇐ ثوابت سیستم جلسات:

امکان تنظیم ارسال پیام های مربوط به جلسات در این قسمت وجود دارد.

⇐ تعریف کمیته ها:

مشخصات هر کمیته به همراه اعضای آن کمیته و اهداف آن تعریف و همچنین می توان تنظیمات ارسال پیام را برای هر کمیته شخصی سازی نمود. اطلاعات دیگر از قبیل تعریف انواع دوره های برگزاری جلسات، انواع حضور در کمیته، سطح بندی کمیته و همچنین مشخصات اعضای کمیته در این زیر سیستم وجود دارد.

⇐ تعریف پست های مجاز هر کمیته:

در صورتی که پست های مشخص شده در این قسمت وجود نداشته باشد امکان اضافه نمودن پست جدید به کمیته وجود ندارد.

⇐ دعوت شرکت کنندگان به جلسات:

مکان دعوت اعضای کمیته، پرسنل مهمان و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درج شده در قسمت شرکت / شخص در این قسمت وجود دارد.

⇐ امکان تعریف و تنظیم جلسات:

که به صورت دقیق این امکان وجود دارد و همچنین حضور غیاب جلسات و لیست عملیات اجرایی بند های صورت جلسه نیز در این قسمت صورت میگیرد.

⇐ مشخص نمودن وضعیت صورت جلسات:

با توجه به تعریف انواع وضعیت صورت جلسات این امکان برای هر جلسه قابل تعریف می باشد.

⇐ پیش نیاز و هم نیاز بند های صورت جلسه:

امکان ایجاد ساختار درختی برای هر بند صورت جلسه را فراهم می آورد.

⇐ امکان تعریف انواع بند های صورت جلسه:

در این نرم افزار هر بند صورت جلسه می تواند از نوع دستور العمل، عملیات اجرایی و کنترلی و نوع سایر باشد که بسته به نوع انتخابی تنظیملت مربوط به هر نوع قابل تعریف و بررسی می باشد.

⇐ تعریف جلسات خارج سازمان:

مشخصات جلسات خارج سازمان و همکاران شرکت کننده در این جلسات در این قسمت قابل استفاده می باشند.

⇐ بررسی بند های جلسات توسط کمیته های رسیدگی:

این امکان وجود دارد که هر بند صورتجلسه به صورت مجزا توسط کمیته های مشخصی بررسی شوند که این روند به صورت کاملا خودکار صورت گرفته و نتیجه بررسی مشخص شود.

تعریف آیتم های پذیرایی:

انواع لیست پذیرایی و آیتم های موجود در آن در این قسمت قابل دسترسی می باشد.